קופת פנסיה ותמלוגים – עמית

גם אם העמיתים של קרנות הפנסיה של "עמית קופה לפנסיה ותגמולים" נבדלים ביניהם בוודאי באינסוף גורמים, דבר אחד בטוח לגביהם: כל אחד ואחד מהם הקפיד להצטרף אליה עוד טרם היום הראשון של שנת 1995. כי כשמחוגי השעון בכל רחבי העולם ציינו את השנה החדשה, נפל דבר גם בשוק הפנסיה הישראלי.

הרפורמה המקיפה הראשון בענף הפנסיה הישראלית סגרה את מרבית קרנות הפנסיה הקיימות להצטרפות של עמיתים חדשים. בעוד עשרות חברות החלו להקים אגפים שלמים או חברות בת בענף הפנסיה, עמית קופה לפנסיה ותגמולים התמקדה בשימור לקוחותיה וקרנות הפנסיה שלהם. בהקשר הזה, הדעה הרווחת היא כי החברה מבצעת עבודה נאה בהחלט.

על עמית קופה לפנסיה ותגמולים

עמית קופה לפנסיה ותגמולים הינה קרן פנסיה "ותיקה", כלומר, כזו אשר הוקמה טרם שנת 1995, ומאז נבצר ממנה לקבל עמיתים חדשים. תחת זאת, הטיפול שלה עד עצם היום הזה הוא בקרנות אשר הצטברו עד אז במשרדיה – כמות לא מבוטלת כלל.

הגמישות היחידה היא עבור עמיתים אשר ביקשו להצטרף אליה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 1995, אם כי אלה זוכים לריבית נמוכה יותר על הפקדתם. כך, במהלך שנת 2006, אושר בממשלת ישראל תקנון מיוחד, אשר קובע גם את זכויותיהם של אנשי תקופת הביניים הזו.

בשנים האחרונות, עברה הקרן לניהולה של חברת פניקס פנסיה וגמל, הנחשבת למובילה בכל הקשור לקרנות פנסיה ולקופות גמל.

המטרה: איזון אקטוארי

כקרן פנסיה אשר אינה צוברת לקוחות חדשים, חשיבות מרכזית של עמית קופה לפנסיה ותגמולים היא לשמור על יציבות ואיזון כלכלי. צעד זה נעשה באמצעות יצירת מתאם ראוי בין התחייביותיה של החברה לבין הנכסים אשר נמצאים ברשותה.

על פי שיטה זו, במקרים שבהם הנכסים השונים עולים על ההתחייבויות יוגדלו הזכויות עבור העמיתים השונים. באותה מידה, כאשר הנכסים נמצאים בעמדה נחותה ביחס להתחייבויות- יקטנו הזכויות, למגינת ליבם של עמיתי הקרן.

ייתכן מאד כי רבים מהעמיתים התאכזבו גם לגלות כי העלאת ההפרשות של מעבידיהם במסגרת הסכם חדש (לכמעט פי שניים ממה שמפריש העובד), לא באה לידי ביטוי במצבה הפיננסי של הרשת. תחת זאת, משמשים כספים אליה לשמירה על האיזון האקטוארי של החברה ולהימנעות מגרעונות.

כך מתנהלת קרן הפנסיה

עמית קופה לפנסיה ותגמולים אינה שונה מחברות וארגונים אחרים המציעים קרנות פנסיה. העמית ומעבידה מפקידים מדי חודש אחוזים מסוימים מתלוש המשכורת אל הקרן. באמצעות אגרות חוב ממשלתיות, צוברת הקרן תשואה- המשתנה בהתאם למסלול אותו בחר העמית, להיקף העיסוק שלו וכו'.

שלושה מקרים יביאו למימושה של הקרן הלכה למעשה: המקרה הראשון הוא פרישה מרצון מעולם העבודה עקב הגעה לגיל הפנסיה. המקרה השני נוגע כבר לפרישה לא רצונית (אובדן כושר עבודה), עקב תאונה או נכות כלשהי. המקרה האחרון, הקיצוני יותר, כולל מוות של העמית, כך שבני משפחתו מקבלים את כספי הקרן לכל ימי חייהם.

אגב, משיכת כספים טרם גיל הפנסיה אפשרית, אם כי ניתן למצוא דברים מומלצים יותר לעשות. במקרה כזה, העמית זוכה לכ-12% אחוזים מהסכום שנצבר לזכותו. וזאת בניגוד ללמעלה מ-90% אשר יינתנו לו אם הוא ימתין מספר שנים. הבדל לא קטן כלל.

ההנחה המרכזית: העמית יוצא נשכר

העובדות בשטח מראות כי איזון זה מאפשר לקרנות של עמית קופה לפנסיה ותגמולים להמשיך ולעמוד על רגליהן הפיננסיות. אם מוסיפים לעובדה זו את הניסיון רב השנים של אנשי החברה בניהול קרנות פנסיה, נבין כי כמעט בכל המקרים הקרנות הללו מעניקות לבעליהן תמורה לא רעה כלל.

השירותים של החברה ניתנים הן לשכירים והן לעצמאיים, דבר המעניק יתרון לאנשי הקבוצה השנייה, מאחר והצטרפות לקרן פנסיה אינה מובנית מאליה עבורם.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים