חוק פנסיה חובה – מה מגיע לכם?

חוק פנסיה חובה או בשמותיו המלאים: "צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל" ו-"ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק", חוקק בשנת 2008 לאחר הסכם בין הסתדרות העובדים הכללית ובין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, והוסיף לקהל הזכאים לפנסיה כמיליון עובדים נוספים.

החוק מחייב כל מעסיק ומעסיק להפריש קצבת פנסיה חודשית לעובדיו, המועברת לקרן הפנסיה או קופת הגמל שנבחרה על ידי העובד.

תנאים לקבלת זכאות לפנסיה

כל גבר מעל גיל 21 וכל אישה מעל גיל 20 שאין להם הסדר פנסיוני קודם נכללים בין הזכאים לקבלת פנסיה במסגרת חוק פנסיה חובה.

הפנסיה תופרש עבור העובד לאחר שישלים 6 חודשי עבודה, אם זו עבודתו הראשונה. עובד שעובר מעבודה אחת לאחרת ויש ברשותו הסדר פנסיוני קודם, יקבל את הפרשות הפנסיה לאחר שישלים 3 חודשי עבודה במקום העבודה החדש.

את כספי הפנסיה על 3 חודשי העבודה הראשונים יקבל באופן רטרואקטיבי במועד המוקדם מבין השניים:  לאחר שלושת חודשי העבודה הראשונים או בסמוך לסוף שנת המס.

אופן חישוב הפנסיה

המדינה מגדירה חלק מסוים מהמשכורת המוכר לצורך חישוב הפנסיה. חלק זה הנקבע בהתאם למדרגות השכר והעבודות השונות וכולל את שכר הבסיס ואת השלמות השכר שהעובד מקבל מידי חודש במשכורתו.

לכן, מענקים ובונוסים מיוחדים לא יוכרו לטובת חישוב הפנסיה. בשש השנים האחרונות גדל אחוז ההפרשות לפנסיה מתוך השכר פי 7 מ-2.5% בשנת 2008 ועד 17.5% שיחולו החל משנת 2014. שיעור ההפרשות המלא מפורט בטבלה הבאה:

החל מיום… ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

בחירת קרן פנסיה או קופת גמל

בסמכותו של העובד להחליט אם כספי הפנסיה שלו יופקדו בקרן פנסיה או בקופת גמל וכן את הקרן או הקופה הספציפיות מתוך מגוון ההצעות הרחב הקיים בשוק.

את ההחלטה צריך העובד להעביר למעסיקו בכתב ב-60 ימי העבודה הראשונים. אם העובד לא יבחר בקרן או בקופה ספציפיים, יבחר מעסיקו היכן להפקיד את כספי הפנסיה שהוא מפריש עבורו. העובד רשאי לשנות את הקרן או הקופה בכל עת שיחפוץ בכך.

פיצויי פיטורים

חוק פנסיה חובה כולל גם שינוי בהסדר הפיצויים של העובד. עובד שיסיים את עבודתו מכל סיבה שהיא, ולאו דווקא בשל פיטורים, יהיה זכאי למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה או קופת הגמל שלו בהגיעו לגיל פרישה.

חשוב לציין כי אם ידרוש את כספי הפיצויים לפני גיל פרישה, מעסיקו זכאי לתבוע אותם בחזרה מקרן הפנסיה או קופת הגמל.

במקרה של פיטורים, רשאי העובד למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לו בתקופה שבה עבד – שהם משכורת בעבור כל שנת עבודה.

אם כספי הפיצויים שהמעסיק הפריש בשנות העבודה של העובד לא מכסים את הסכום הזה, יידרש המעסיק להשלים את הסכום.

חוק הפנסיה המתוקן שנכנס לתוקף בשנת 2008 מיטיב עם עובדים שלא נהנו עד היום מהפרשת קצבה פנסיונית חודשית ממשכורתם.

החוק מסייע במיוחד לעובדים בעלי שכר נמוך, שבעבר לא קיבלו שום הטבה כספית מלבד משכורתם הזעומה. בכל שנה ב-7 השנים האחרונות מתעדכנים אחוזי ההפרשה לפנסיה מתוך המשכורת והדבר משפיע  על כלל העובדים במשק.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים