תכניות חיסכון של בנק יהב

בנק יהב היה ידוע בתור שנים כבנק של עובדי המדינה, ואכן זו הייתה הגדרתו והמדינה הייתה בעליו. בשנים האחרונות הבנק משנה מעט את דרכו המסחרית תוך שהוא ממשיך להתמקד במגזר עובדי המדינה אך לא בלעדית, בעלי הבנק כיום הם בנק מזרחי-טפחות והמדינה בצורה שווה.

מבחינת תכניות חיסכון של בנק יהב לקוחות הבנק יכולים לבחור מתוך מגוון מסלולים למטרות שונות ותוך קבלת תשואות שונות על פני תקופות חיסכון משתנות.

תכניות חיסכון של בנק יהב – תכניות ייעודיות

בנק יהב מאפשר תכניות חיסכון שבהן צבירת הכסף והחיסכון הוא על פי מטרת החיסכון הסופית. במסגרת תכניות חיסכון של בנק יהב אלו ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות או הפקדות חודשיות קבועות.

תקופת החיסכון במסלול החיסכון הייעודי נעה בין שנתיים ועד 10 שנים. לאחר שנתיים של קיום תכנית החיסכון ניתן להוציא את הכסף שנמצא בתכנית – פעם אחת בכל חצי שנה לכל מטרה ופעם אחת בחודש למטרת החיסכון הספציפית שהוגדרה מראש ובתוספת הרווחים שנצברו. בנוסף לתכניות חיסכון של בנק יהב במסלול חיסכון ייעודי, הבנק מאפשר לקבל הלוואות ייעודיות כנגד כספי החיסכון.

במסגרת המסלול הייעודי של תכניות חיסכון של בנק יהב מטרות החיסכון הקיימות הם:

 • יהב לדיור: לרכישה או בנייה של דירה או לשיפוץ מקיף.
 • יהב לדירה: תכנית חיסכון שמיועדת לרכישת פיתרון דיור – מאפשרת לשפר את הדירה הנרכשת.
 • יהב לרכב: רכישה או החלפה של רכב – לרכב חדש או משומש.
 • יהב להשכלה גבוהה: למימון הוצאות שכר ימוד או מחייה במהלך לימודים גבוהים.

לכל מטרה ובמגוון אפשרויות הצמדה

אלו תכניות חיסכון של בנק יהב ללא מטרת חיסכון מוגדרת, תקופות החיסכון נעות מטווח קצר, דרך טווח בינוני ועד טווח ארוך. גם במסלולים אלו ניתן לבחור בין מסלולי הפקדה חד פעמית לבין הפקדות חודשיות.

 • חיסכון שקלי לא צמוד למדד: ל-24, 30 או 40 חודשים, הריבית שקלית ואין הצמדה למדד. ניתן להפקיד רק בהפקדה חד פעמית.
 • · חיסכון ברירה – שקלי / מדד: תכנית שמספקת את הרווח הגבוה מבין השניים, על פי ריבית קבועה או על פי הצמדה למדד. לתקופת חיסכון של 24, 30 או 40 חודשים בהפקדה חד פעמית.

 • · תשורה פלוס: תכנית חיסכון צמודה למדד, לתקופה של שנתיים, שלוש או חמש שנים בהפקדה חד פעמית.

 • · תשורה: תכנית חיסכון ל-10 שנים עם הצמדה למדד ובתוספת ריבית, הפקדה חד פעמית או אפשרות של הפקדות חודשיות ותחנות יציאה לאחר שנתיים וכל 6 חודשים לאחר מכן.

 • · חיסכון דולרי: יש גם אפשרות של תכניות חיסכון של בנק יהב במסלולי מטבע חוץ, זוהי תכנית חיסכון צמודה לשער היציג של הדולר (דולר ארה"ב) ונושאת ריבית, תקופת החיסכון היא שנתיים, שלוש או חמש שנים, שיטת ההפקדה היא חד פעמית.

 • · חיסכון ברירה – דולר / מדד: תכנית חיסכון זו מספקת את הטובה מבין שני סוגי הצמדה – הצמדה לדולר או הצמדה למדד כאשר יש תוספת ריבית בכל מקרה. תקופת החיסכון היא לשלוש שנים וניתן לבחור הפקדה חד פעמית או הפקדות חודשיות שוטפות.

 • · חיסכון צמוד אירו: כספי החיסכון צמודים לשער האירו ויש תוספת ריבית, לתקופה של שנתיים, שלוש שנים או חמש שנים בהפקדה חד פעמית או הפקדות חודשיות.

אל תכניות חיסכון של בנק יהב שפורטו לעיל מתווספים הפקדונות השונים והמגוונים שמציע בנק יהב לצד אפיקי השקעות נוספים.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים