תכניות חיסכון של בנק הפועלים

הסוגים השונים של תכניות חיסכון של בנק הפועלים נבדלים ביניהם במאפיינים הבאים:

 • הצמדת חיסכון: למדד המחירים לצרכן, שקלית או לדולר.
 • אפשרויות ההפקדה לתכנית חיסכון: הפקדה חד פעמית, חודשית או שילוב.
 • זמן החיסכון: תכניות חיסכון של בנק הפועלים לתקופות של 1-25 שנים.
 • אפשרויות משיכת החיסכון: יש תכניות חיסכון של בנק הפועלים בהן ניתן למשוך את הכסף בתחנות יציאה לאורך התכנית ויש שניתן רק בסיום התקופה, במועד המשיכה מזוכה החוסך בריבית ובהפרשי הצמדה.
 • הכנסה שוטפת: יש תכניות חיסכון של בנק הפועלים שמאפשרות לקבל את הריבית וההצמדה בצורה חודשית וללא פגיעה בסכום החיסכון (הקרן) או לחלופין לקבל הכנסה חודשית קבועה של קרן + ריבית.

תכנית חיסכון צמודה למדד

תכנית החיסכון שמוצמדת למדד המחירים לצרכן, לתקופה של 2-10 שנים, סכום ההפקדה המינימאלי הוא 1,000 ש"ח, הריבית שנתית קבועה בחישוב של ריבית דריבית (מקבלים ריבית גם עם רווחים מריבית קודמת), בשנתיים הראשונות אין אפשרות למשוך את כספי החיסכון כאשר אם מושכים לאחר שנתיים ולפני סיום חמש שנים מקבלים 100% מהפרשי ההצמדה אך ללא הריבית ואם מושכים אחרי תקופה של לפחות חמש שנים אז מקבלים 100% הפרשי הצמדה ו-25% מהריבית.

תכניות חיסכון של בנק הפועלים בריבית שקלית קבועה

תכנית חיסכון לתקופה של 24-59 חודשים, סכום מינימום להפקדה 1,000 ש"ח, קרן וריבית מובטחות, הריבית שקלית שנתית קבועה (ריבית דריבית) – גובה הריבית הוא פועל יוצא של סכום ההפקדה, ניתן למשוך רק לאחר שנתיים ואז מקבלים 40% מהריבית.

תכניות חיסכון עם קבלת הכנסה קבועה

ישנן תכניות חיסכון של בנק הפועלים שמציעות הכנסה שוטפת – סכום ההפקדה המינימאלי 20,000 ש"ח, הריבית קבועה ונקבעת בהתאם לסכום ההפקדה ובהתאם לתדירות בה בוחר הלקוח לקבל את התשלום. הלקוח יכול לבחור מועדים שונים לתשלום, כל חודש, 3 חודשים, 6 חודשים או כל שנה.

חיסכון שקלי בריבית עולה

לחמש שנים כאשר הריבית שמקבלים עולה בכל שנה, תחנות היציאה של התכנית הן לאחר שנה ובכל שנה בהמשך. ריבית שנתית ממוצעת של 2.69% ומינימום הפקדה של 10,000 ש"ח.

תכנית שקלית עם מענק

חיסכון ללא הצמדה למדד, הפקדה חד פעמית של מינימום 5,000 ש"ח ולתקופות של 3-5 שנים או 7/10/13 שנים, התשואה מובטחת ובסיום התקופה מקבלים מענק של הריבית, ריבית בהתאם לסכום ולזמן החיסכון.

חיסכון בריבית משתנה ללא הצמדה

ישנן תכניות חיסכון של בנק הפועלים ל-15 שנים, בריבית משתנה בהתאם לריבית הפריים, ללא צמודה. הפקדות לתכנית בהוראת קבע וגם הפקדות מזדמנות בכל חודש, משיכת כסף רק לאחר שנה ובכל שנה לאחר מכן.

תכניות חיסכון של בנק הפועלים – דן חסכן

ישנן 6 תכניות חיסכון של בנק הפועלים תחת המותג הוותיק דן חסכן:

 • דן חסכן שלי: שקלית לא צמודה, ל-15 שנים ותחנות יציאה לאחר 3 שנים, מינימום הפקדה חודשית 100 ש"ח.
 • למצווה: שקלית לא צמודה, ל-13 שנים ותחנות יציאה לאחר 3 שנים, הפקדה בהוראת קבע והפקדות מדי פעם, ריבית משתנה עפ"י הפריים ומינימום הפקדה לחודש 100 ש"ח.
 • לחייל: צמודה למדד, לתקופה של עד 10 שנים – 5 שנים חוסכים וחמש שנים מקבלים הכנסה חודשית בגובה ההפקדה בחודש המקביל בשנה החמישית. ריבית משתנה בהתאם לתשואות אג"ח ממשלתיות.
 • להשכלה: אין הצמדה, חיסכון ל-10 שנים, ריבית משתנה בהתאם לפריים, תחנות יציאה אחרי 3 שנים, הוראת קבע והפקדות מזדמנות.
 • לדירה: ל-15 שנים, צמודה למדד ובהוראת קבע, ריבית קבועה שעולה בכל שנת חיסכון, מינימום של 100 ש"ח לחודש.
 • לחתונה: צמודה למדד, ל-8 שנים ותחנות יציאה לאחר 4, ריבית קבועה ועולה עם הזמן.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים