תכניות חיסכון של בנק אגוד

בנק אגוד הוא הבנק השישי בגודלו בישראל, השנים האחרונות התאפיינו עבור בנק אגוד כשנים חיוביות עם שיעורי צמיחה יפים בשוק הבנקאות למשקי בית, הבנק הגדיל את מאגר לקוחותיו משמעותית בעזרת שיווק אגרסיבי ויעיל ושיפור כללי בשירות ובמערך המוצרים הבנקאיים שזמינים ללקוחותיו. במאמר זה נסקור תכניות חיסכון של בנק אגוד ואת האפשרויות העומדות בפני לקוחות הבנק.

תכניות חיסכון של בנק אגוד בריבית שנתית

הבנק מציע ללקוחות כל הבנקים ולא רק ללקוחות מחזיקי חשבון בבנק שתי תכניות חיסכון שמציעות למפקידים אליהן לקבל תשואה אטרקטיבית לעומת השקעה באג"ח ממשלתיות או פקדונות צרים אחרים. הריבית השנתית המקסימלית שמוצעת ללקוחות במסגרת תכניות חיסכון של בנק אגוד אלו היא עד 3.40%. תכניות חיסכון אלו מיועדות לשמור על ערך הכסף של המפקידים ולספק להם בסיום תקופת החיסכון ריבית גבוהה וכדאית בתנאי השוק.

פרטי תכניות חיסכון של בנק אגוד במסלול זה הם:

 • תקופת חיסכון של 3 שנים.
 • בחירה בין שתי תכניות חיסכון של בנק אגוד – מסלול שקלי או מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • מינימום סכום להפקדה הוא 1,000 ש"ח.
 • מקסימום סכום להפקדה הוא 5 מיליון ש"ח
 • שיטת ההפקדה היא בהפקדה חד פעמית, אין אפשרות להפקדות חודשיות.
 • שיעורי הריבית של תכניות החיסכון
  במסלול שקלי לשלוש שנים, עד 3.40%
  במסלול צמוד למדד לשלוש שנים, עד 0.40% ריבית שנתית

הריביות שמוצעות במסגרת מסלולים אלו של תכניות חיסכון של בנק אגוד עשויות להשתנות בהתאם למצב השוק, כמובן שלקוח שכבר הפקיד כסף לתכנית יקבל את הריבית שהובטחה לו והשינויים יחולו רק על מפקידים חדשים.

תכניות חיסכון של בנק אגוד בהפקדות חודשיות

בנק אגוד מפעיל תכנית חיסכון שמאפשרת הפקדה בתשלומים חודשיים, תכנית חיסכון זו של בנק אגוד מיועדת לחיסכון של סכומים קטנים יחסית למטרות שונות כמו מימון אירועים משפחתיים, לימודים לילדים, מעבר לרכב חדש, חופשה משפחתית, שיפוצים ועוד מגוון מטרות וסיבות לחיסכון.

פרטי תכנית החיסכון של בנק אגוד בהפקדה חודשית הם:

 • תכנית חיסכון לתקופה של 8 שנים.
 • בחירה בין שני מסלולי תכניות חיסכון של בנק אגוד בהפקדה חודשית – מסלול שקלי ומסלול צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • הריבית של תכניות חיסכון של בנק אגוד מסוג זה היא כדאית ביחס לשוק ולמוצרים דומים אך על מנת לקבל הצעה לריבית ספציפית יש לפנות לאחד מסניפי בנק אגוד או למוקד מכירות טלפוני של הבנק. בכל מקרה הריבית מובטחת בסיום תקופת החיסכון.
 • סכום המינימום להפקדה חודשית הוא 100 ש"ח (סה"כ 9,600 ש"ח חיסכון נטו לפני ריבית בסיום התקופה)
 • סכום המקסימום להפקדה חודשית הוא 5,000 ש"ח (סה"כ 480,000 ש"ח חיסכון נטו לפני ריבית בסיום התקופה)
 • שיטת הפקדה לתכנית החיסכון היא בהפקדה חודשית, תשלומים.
 • קיימות נקודות יציאה מתכנית החיסכון החודשית בסיום שנת החיסכון הרביעית והשישית.

מיסוי על תכניות חיסכון של בנק אגוד

המיסוי על הרווחים של חסכונות במסגרת תכניות חיסכון של בנק אגוד הם תחת החוקים והתקנות המקובלים בשוק הבנקאי ועל פי ההגדרות שמקבל הבנק מרשות המיסים. כיום המיסוי על רווחי הון מתכניות חיסכון עומד על 20% על תכניות חיסכון של בנק אגוד במסלול צמוד למדד ו-15% על תכניות חיסכון שקליות.

בנוסף לתכניות חיסכון, הבנק מציע מגוון גדול מאוד של פקדונות מכל הסוגים כך שלקוחות בנק אגוד יכולים בהחלט למצוא את הפיתרון המתאים ביותר עבורם.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים