קרנות השתלמות

קרן השתלמות הינה קופת חיסכון אשר נועדה לשכירים, עצמאים, חברי מושבים וקיבוצים. במקור קרן השתלמות נועדה להוות חיסכון למימון השתלמויות כמו לימודי המשך או כנסים. אך בימינו היא משמשת כאפיק חיסכון לטווח הבינוני והארוך.

בקרן ניתן להשתמש לאחר 3 שנות וותק לצורך מימון לימודים והשתלמויות. כאשר הקרן נצברת מעל 6 שנים ניתן לקבל פטור ממס לכל מטרה לאו דווקא מטרת השתלמות. ניתן למשוך את מלוא הכסף שהצטבר בקופה ללא תנאי כלשהו או צורך לצאת מקופת הגמל בה הכסף מופקד.

סכום החיסכון מופרש לקרן ההשתלמות על ידי העובד והמעביד יחד. בהתאם לגובה שכר העובד.

היתרונות בקרן השתלמות

היתרון העיקרי לשימוש בקרן השתלמות כקופת חיסכון בניגוד לקופות חיסכון אחרות הינו בהטבות המס. לשימוש בקרן השתלמות הטבות מס רבות. למשל שכיר יכול להנות מפטור במס הכנסה על הפקדת המעביד לקרן כך שכל שקל שמפקיד המעביד נהנה העובד מהטבה בשיעור של 10%. גם המעביד רשאי לדווח על ההוצאה על קרן ההשתלמות של העובד לצרכי מס וכך להיות מרווח בעצמו.

עצמאים אינם חייבם במס על הפקדותיהם לקופת קרן השתלמות וקופת גמל עד לתקרה הקבועה בחוק כשמנגד הוצאה זו מוכרת לו לצרכי מס.

מומלץ לא לעבור את גובה תקרת המס. במידה וסכום הכסף המופקד עולה על התקרה נוצר מצב בו יוטל מס על חלק ההפרשה החורג מהתקרה.

בדרך כלל בהתאם למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים. המשמעות של מיסים אלה היא שכאשר ההפרשה חורגת מתקרת המס נשללות הטבות המס אשר ניתנות לקרן ההשתלמות.

אופי ניהול הקרן

כאשר קיים הסכם קיבוצי העובד מחויב להעניק קרן השתלמות לעובדים שלו. במקומות עבודה בהם לא קיים הסכם קיבוצי ההחלטה האם להעניק קרן השתלמות לעובד תלויה במשא ומתן בין המעביד לעובד.

גובה החיסכון בקרן נקבע לפי שלושה גורמים, גובה שכר העובד שזהו הבסיס לקרן השתלמות, שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעביד.

בדרך כלל נוהגים להפריש 2.5% מהעובד ו – 7.5% מהמעביד. זהו השיעור שמביא למיצוי המרבי של הטבות המס שמעניקה קרן ההשתלמות.

כללים למשיכת כספים מהקרן

באופן כללי משיכת הכסף מתבצעת בין 4-7 ימי עסקים. כסף שאינו נמשך במועד הזכאות שלו נהנה מנזילות למשיכה בכל עת ופטור ממס בגין רווחים. אם נמשך סכום חלקי מהקרן לא ניתן להפקיד אליה יותר ויש צורך לפתוח חשבון חדש.

לאחר 6 שנים ישנו וותק בקרן ההשתלמות והעובד רשאי למשוך את הסכום לכל מטרה. חשוב לדעת שמשיכת כספים לפני ההגעה לוותק אינה משתלמת. המשיכה גוררת תשלום מס של 50% על חלק הפקדת המעביד ועל כל הרווחים שהצטברו על הפקדת המעביד והעובד. אם לדוגמא יש לי מספר קרנות השתלמות בעלות ותק שונה כדאי להפקיד כספים בקופות הותיקות יותר – לאחר שמשכתי כספים שנצברו לזכותי לא ניתן לבצע הפקדות נוספות לקופה אז כדאי להחזיר מספר קרנות.

במקרה של משיכה לצורכי השתלמות יש צורך לקבל את אישור וועדת ההשתלמות של הקרן ולהעביר אליה אישור רלוונטיים כגון טופס בקשה, הצהרת מעסיק על ההשתלמות, הזמנה ממקום ההשתלמות עצמו ובמקרה של השתלמות בחו"ל חשבון פרופורמה.

כללים לשמירת וותק הקופה

חשוב לדעת כי במידה ולקוח משנה את מקום עבודתו אין פגיעה בזכויות הוותק אשר נצברו בקופת ההשתלמות. זכויות הוותק בשאר הקרנות יקבעו לפי קרן ההשתלמות הוותיקה ביותר.

במקרה והלקוח הפסיק להפקיד כספים לאותה הקרן כספו ישמר בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל. כלומר אין צורך בהפקדה חודשית שוטפת על מנת לממש את מלוא זכויות הלקוח.

ניתן לבצע משיכה של מספר קופות אם אחת מקופות הגמל הינה במעמד של שכיר. אם הקופה אינה נזילה עדיין ניתן למשוך ממנה יחד עם קופה נזילה אחרת.

 

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים