קופת גמל לעובד שכיר

קופת גמל לשכירים זוהי תוכנית חיסכון המיועדת לעובד שכיר שמעוניין לצבור כסף, ולפדותו במועד מאוחר יותר, שזהו לרוב גיל הפרישה-הגיל שבו ניתנת האפשרות לעובד לפרוש מעבודתו ולקבל תקבולים שונים. נכון לשנת 2011, גיל הפרישה הוא: 67 לגבר, ו-62 לאישה.

ההפקדות מועברות לקופת הגמל על ידי המעביד, והן כוללות את הפקדותיו של המעסיק, ואת הפקדותיו של המועסק שמנוכות ממשכורתו החודשית.

למעשה, קופת גמל לשכירים מיועדת לעובד שכיר שהוא ומעבידו מפקידים במקביל לקופת הגמל.

ישנם שני סוגים של קופות גמל לשכירים: קופת גמל לתגמולים וקופת גמל לקצבה.

קופת גמל לתגמולים

קופת גמל לתגמולים, היא קופת גמל שסכום הכסף שמופקד בה ניתן לפדיון בבת אחת בהגיע מועד הפדיון, הקופה מתנהלת כמו מסלול הוני ומנוהלת על ידי בתי השקעות שונים, אך נכון לשנת 2008 לא ניתן להפקיד כספים בקופת גמל זו.

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לקצבה, קרן פנסיה היא קופה שסכומי הכסף שנצברו בה נועדו לקבלת קצבה, כלומר: בהגיע המועד, לעובד השכיר יינתנו מידי חודש תשלומים חודשיים החל מהמועד בו העובד השכיר נעשה זכאי לקבלת תשלומים אלו.

החל משנת 2008 קופת הגמל לקצבה נחלקת לשני סוגים:

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל שבעתיד תשלם לעובד השכיר תשלומים חודשיים.

וקופת גמל לא משלמת לקצבה – קופת גמל שאין אפשרות לפדות ממנה את הכספים בצורה ישירה, אלא כשיגיע הזמן המתאים, העובד השכיר יעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה, ומקופת גמל זו תשולם לו מידי חודש קצבה שאותה הוא זכאי לקבל בהתאם לקריטריונים שונים.

התשלומים לקופת גמל לשכירים כוללים שלושה מרכיבים:

1) הפקדה של 5% או 5.5% המנוכה משכרו של העובד.

2) הפקדת המעביד לתגמולים בסכום זהה להפקדה משכרו של העובד.

3) הפרשה בשיעור של 8.33% משכרו של העובד לפיצויים הנעשית על ידי המעביד.

על קופת גמל לשכירים חל סעיף 45א' לפקודת מס הכנסה.

העובד רשאי להפקיד לקופת הגמל מקסימום 7% מהכנסתו החודשית, והמעביד יכול להפקיד עד 7.5% משכרו של העובד.

התקרה המעודכנת לשנת 2011 שעד אליה ניתן לקבל קצבה חודשית היא סכום של 3508 ₪.

העובד השכיר יזוכה ממס בשיעור של 35% מהסכומים שהפקיד בקופת הגמל לשכירים.

ניתן לפדות את הכספים שבקופת הגמל לשכירים במקרים הבאים:

א.) העובד השכיר הגיע לגיל 60 ועברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה בקופת הגמל.

ב.) פטירה של העובד השכיר.

ג.) תנאים כלכליים קשים, כפי שמוגדרים בחוק.

קופת הגמל לשכירים מעניקה לעובד מספר יתרונות, העיקרים שבהם:

קופת הגמל לשכירים מאפשרת למפקידים בה ליהנות מהטבות שונות בתשלום המס.

כמו כן, בקופת גמל לשכירים ישנו חיסכון גדול יותר בהשוואה לקופת גמל לעצמאיים, שכן בקופת גמל לשכירים מפקידים העובד והמעביד במקביל, ואילו בקופת גמל לעצמאיים, מפקיד העובד בלבד. וכן, ישנם חסכונות למטרות שונות כמו: חופשה, פיצויים, מחלה וכדומה.

בנוסף לאמור לעיל, ישנו יתרון שהמעבר בין קופת גמל לשכירים אחת לקופת גמל אחרת, אינו גורר אחריו עלויות שונות או חיוב במס. אך, לעיתים ישנו צורך באישורו של המעביד להעברת הכספים של העובד השכיר.

התשואה של קופת הגמל לשכירים מושפעת מהשינויים המתרחשים בשוק ההון, והיא בדרך כלל יציבה וגבוהה, וזאת הודות לשיטת ההשקעה של הכספים שבקופות הגמל המושקעים באפיקי חיסכון מגוונים כמו אפיקים המכילים מניות באחוזים ומדדים משתנים, אפיקים המכילים פיקדונות ואגרות חוב וכדומה.

החסרונות שבקופת גמל לשכירים זהים לחסרונות שבכל קופת גמל אחרת כמו רמת נזילות נמוכה וכדומה.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים