פיקדון בנקאי במזרחי-טפחות

פקדונות בנקאיים הם תוספת סולידית ובטוחה לתיק ההשקעות ומאפשרים לחסוך למטרה מסוימת בצורה נוחה ובלי לדאוג יותר מדי להפקדות ולניהול ההשקעות באפיק זה.

פקדונות של בנק מזרחי-טפחות – שקליים וצמודי מדד

סוג זה של פקדונות של בנק מזרחי-טפחות מופקד ומנוהל בשקלים כאשר סכום ההפקדה (הקרן) והריבית על הסכום מוצמדים למדד המחירים לצרכן על מנת לשקף ערך ריאלי לכסף. המאפיינים העיקריים של פקדונות של בנק מזרחי-טפחות במסלול פיקדון שקלי צמוד מדד הם תקופת פיקדון של 3 שנים ומעלה כאשר הקרן שבפקדון אינה מובטחת במסלול זה. רווחים מריבית בגין פקדונות חייבים במס הכנסה בשיעור 20% שנגבה אוטומטית.

 • פיקדון צמוד למדד בריבית קבועה: לתקופות של 2-15 שנים, מינימום הפקדה 1,000 ש"ח – מיועד להפקדות חד פעמיות, הריבית קבועה ונקבעת בהתאם לסכום ולתקופה הפקדון.
 • צמוד מדד בריבית קבועה ועם הכנסה שוטפת: מזרחי-טפחות מציע פקדון לתקופה של 3-15 שנים עם סכום מינימאלי להפקדה של 30,000 ש"ח כאשר פקדון זה מעניק הכנסה שוטפת לחשבון העו"ש על חשבון הריבית שנצברת על הקרן. בסיום התקופה מקבלים חזרה רק את הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה – כי את הריבית מקבלים בכל חודש.
 • מדורג ועולה: מסלול צמוד למדד ובריבית מדורגת עולה, הריבית עולה ככל שנשארים בפקדון זמן רב יותר. מינימום הפקדה של 10,000 ש"ח ל-6 שנים. קיים מסלול דומה ובריבית מעט המוכה יותר גם ל-5 שנים.

פקדונות של בנק מזרחי-טפחות – ללא הצמדה

אלו מסלולים שקליים אף הם אך במקרה זה אין הצמדה למדד המחירים לצרכן והריבית יכולה להיות משתנה או קבועה.

 • פקדון יומי – פח"ק: פקדון שניתן למשוך בכל יום והוא מתחדש אוטומטית בכל יום, מיועד להפקדה חד פעמית במינימום של 2,000 ש"ח, הריבית בפקדון משתנה ונקבעת על פי מרווח קבוע מריבית הפריים. הריבית עוברת לעו"ש בזמן מכירה או לאחר 90 יום (גם אם הפקדון נשאר פעיל).
 • צמוד פריים שבוע עד 3 שנים: מינימום הפקדה 1,000 ש"ח, הריבית משתנה בהתאם לפריים (בניכוי מרווח קבוע), אין תחנות יציאה עד למועד הקבוע לפירעון. במועד חידוש הריבית יכולה להצטבר בחיסכון או להיות מועברת לעו"ש.
 • ריבית קבועה: מסלול זה זמין לתקופות של שבוע עד 10 חודשים או 1-5 שנים, מינימום ההפקדה החד פעמית הוא 1,000 ש"ח, אין תחנות יציאה, הריבית קבועה מראש לכל התקופה ואין חידוש לפיקדונות אלו.
 • ריבית קבועה עם הכנסה שוטפת: מינימום הפקדה חד פעמית 30,000 ש"ח, הריבית קבועה לכל התקופה – 3-5 שנים, הריבית שנצברת על הקרן מועברת בכל חודש לחשבון העו"ש, ללא תחנות יציאה.

פקדונות של בנק מזרחי-טפחות – צמודי מט"ח

אפיק זה של פקדונות של בנק מזרחי-טפחות מציע הפקדות שקליות שנועדו להשיג רווחים משינויים של עליה בשער המט"ח הנבחר. פקדונות צמודי מט"ח צוברים ומאבדים כסף בהתאם לשערי מטבע החוץ אליו הוצמדו.

 • פקדון צמוד דולר/יורו/ליש"ט: מינימום הפקדה 1,000 ש"ח,  לתקופה של שבוע עד 3 חודשים, ריבית קבועה. הקרן גדלה או קטנה בהתאם לשינויים בשער היציג.
 • צמוד יורו/ליש"ט: מינימום 1,000 ש"ח, 4 חודשים עד שנה, ריבית קבועה בזמן ההפקדה.
 • צמוד דולר ארה"ב: מ-4 חודשים ועד 5 שנים, ריבית קבועה, מינימום הפקדה 1,000 ש"ח, אין תחנות יציאה.
 • דולר/שקל לשנתיים: פקדון משולב מט"ח, מינימום הפקדה 30,000 ש"ח, בשנה הראשונה ריבית קבועה וצמודה לדולר ובשנה שנייה ריבית שקלית קבוע וללא הצמדה.

מעבר לפקדונות של בנק מזרחי-טפחות שהוצגו כאן ישנם פקדונות נוספים עם ריבית מדורגת ועולה, פקדונות מובנים שמשקיעים במדדים וניירות ערך בחו"ל ופקדונות פנסיוניים מיוחדים.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים