אילו פקדונות מציע בנק לאומי?

בנק לאומי מציע ללקוחותיו מספר אופציות של חיסכון באמצעות פקדונות. כמעט בכל הפקדונות של בנק לאומי סכום ההפקדה המינימאלי לפקדון הוא 1,000 ש"ח, כמובן שבפקדונות של בנק לאומי שמיועדים להפקדות חודשיות הסכום המינימאלי נמוך מכך.

אחוזי הריבית שמקבלים על כל פקדון בנקאי משתנים בין הסוגים השונים של פקדונות של בנק לאומי ונקבעים בהתאם לסכומי ההפקדה לפקדון ולתקופת הפקדון.

פקדונות של בנק לאומי – יומיים

 • פקדון יומי צובר ריבית: לתקופה של יומיים ומעלה, ניתן למשוך כסף בכל יום ואין צורך בהודעה מראש, הריבית היא ריבית משתנה וחישובה הוא לפי ריבית דריבית יומית (מקבלים ריבית גם על רווח מריבית קודמת)
 • פקדון יומי עם זמן פירעון ספציפי: זהו פקדון זהה לסעיף הקודם מלבד העובדה שיש להגדיר מראש את תאריך הפירעון.
 • פקדון ערך מוסף: זהו פקדון יומי עד ליום ה-19 בחודש הקרוב, ריבית משתנה וחישוב ריבית דריבית יומית, ניתן למשוך כספים בכל יום חוץ מיום לפני פירעון הפקדון ב-19 לחודש. מיועד לצבירת ריבית על כספים שנועדו לתשלום מע"מ לרשות המיסים (אפשרי עד ה-19 לחודש).

פקדונות של בנק לאומי – ללא הצמדה ובריבית קבועה

 • · פק"מ חדש: פקדון קצר מועד לתקופה של שבוע עד שנה וללא נקודות יציאה, הריבית קבועה ונקבעת בהתאם לסכום ההפקדה ותקופת סגירת הכסף. יש אפשרות של חידוש אוטומטי לפקדון בסיום התקופה.
 • · פק"מ 3,4,5: לתקופה של 5 חודשים כאשר נקודות היציאה הן אחרי 3 ו-4 חודשים, הריבית עולה אם נשארים עד סיום התקופה.
 • · רנטה חודשית: לתקופות משתנות של שנה, שנתיים, חמש או שש שנים ואין נקודות יציאה לאורך התקופה המוגדרת. פקדון זה מעביר את הריבית לחשבון העו"ש בכל חודש.
 • · פר"ח שקלי (פקדון רב חודשי): פיקדון שקלי לתקופה של 13-16 חודשים וללא נקודות יציאה, תשלום הריבית הוא שנתי ובחישוב של ריבית דריבית שנתית – גבוהה יותר ככל שהסכום גבוה.

פקדונות של בנק לאומי – ללא הצמדה ובריבית משתנה או ברירה

מסלולי פקדונות אלו אינם צמודים למדד המחירים לצרכן ובחלקם הלקוח מקבל את האפשרות הגבוהה מבין שתי אפשרויות ריבית (ריבית ברירה), בכל הפקדונות של בנק לאומי באפיק זה הריבית הבסיסית היא ריבית משתנה שנקבעת על בסיס ריבית הפריים ובניכוי מרווח (חיובי או שלילי) מסוים בהתאם לסכומי ההפקדה. פקדונות של בנק לאומי במסלול לא צמוד ובריבית משתנה מיועדים להפקדות חד פעמיות.

 • פק"מ רבעוני זמינות בכל שבוע: לשלושה חודשים, יש נקודת יציאה מהפקדון בכל 7 ימים.
 • פק"מ רבעוני זמינות בכל חודש: מסלול זהה לסעיף קודם מלבד שנקודות היציאה זמינות בכל 30 יום.
 • פקדון רב חודשי: לתקופה של 18 חודשים וללא נקודות יציאה.
 • פק"מ פריים 365 יום
 • פק"מ פריים גמיש: לתקופות של שבוע עד שנה.
 • גלישה 125 יום: פקדון סגור ל-125 יום.

פקדונות בתשלומים חודשיים

פקדונות של בנק לאומי אפשריים גם בצורת תשלומים חודשיים קבועים, הפקדון העיקרי הוא לשלוש שנים ונקרא פק"מ בתשלומים. נקודות היציאה הן בכל חודש לאחר החודש הראשון (ביום התשלום בהוראת קבע), הריבית משתנה ועל בסיס הפריים – הריבית עולה מעט לאחר השנה הראשונה.

פקדונות צמודי מט"ח

פקדונות של בנק לאומי צמודי שערי מט"ח לתקופה של 7-365 ימים, זמינים בדולר ארה"ב, יורו או ליש"ט. פקדונות צמודי מט"ח הם מכשירי חיסכון בעלי סיכון מסויים שכן ירידה בערך המטבע תוביל לירידה ברווחים.

פקדונות מובנים

יש פקדונות של בנק לאומי שמגוונים את הרכב ההשקעות ללקוח, הקרן בהם מובטחת במקרים ספציפיים. פקדון לדוגמא הוא לשנתיים עם נכס בסיס שהוא מדד ת"א בנקים שצריך לעמוד ביעדים מוגדרים על מנת לספק תשואה ללקוח, מינימום 15,000 ש"ח.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים