פנסיית שארים – להעניק ביטחון למשפחה

פנסיית שארים היא פנסיה חודשית המשולמת לשארים של מבוטח בקרן פנסיה, אשר נפטר, ובהסתמך לחוקי תקנון קרן הפנסיה, הם זכאים לקבלה.

פנסיית השארים פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, ממס שכר וממס מעסיק. כמו כן היא פטורה גם מתשלום עבור מס הכנסה, עד הגיעה לגובה של קצבה מזכה.

מי הם השארים?

אלמן/נה– היה נשוי למבוטח והתגורר עמו עד יום מותו, או ידוע/ה בציבור שניהל משק בית יחד עם המבוטח שנפטר בתקופה של שנה לפחות, או שיש להם ילד משותף.

תום/יתומה– ילד המבוטח שנפטר, שעדיין לא מלאו לו 21 שנים, או ילד נכה שלא מסוגל לכלכל את עצמו, בתנאי שהפך להיות נכה אחרי הצטרפות המבוטח לקרן הפנסיה ועדיין לא מלאו לו 21 שנים.

הורה זכאי– אחד מהורי המבוטח שנפטר שהיו תלויים בו, ואין בידם הכנסה אחרת פרט לקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה מביטוח לאומי.

קביעת גובה פנסיית השארים

למבוטח פעיל ששילם באופן שוטף- סכום הכיסויי הביטוחי למקרה מוות נקבע לפי גובה השכר, מסלול תכנית החיסכון והפנסיה, גיל הצטרפותו לתכנית והביטוח שבחר. ערך פנסיית השארים במקרה זה לא יהיה נמוך מסכום החיסכון בתכנית בזמן פטירת המבוטח.

למבוטח לא פעיל שלא שילם באופן שוטף/ "מבוטח מוקפא"- אין עבורו ביטוח למקרה מוות ולכן השארים יקבלו פנסיה מהסכום שצבר בחשבון עבור חיסכון.

במקרה של מוות שאירע כתוצאה מסיבה שהייתה קיימת עוד בטרם הצטרף המבוטח לתכנית, חברת הביטוח תשלם לשארים 60 תשלומים רצופים לפחות. היה והמבוטח התאבד, פנסיית השארים תשולם למשפחה רק בתנאי שהבוטח שילם במשך 12 חודשים רצופים לפני מותו.

חלוקת פנסיית השארים בין אלמן/נה ליתומים

במסלול של פנסיה מקיפהקרן פנסיה מקיפה היא מסלול עתיר ביטוח ועתיר נכות, האלמן/נה יקבלו 60% מהסכום והיתומים יקבלו 40% מהסכום. אם בן הזוג אינו בחיים, היתומים יקבלו 100% מהפנסיה.

במסלול עתיר שארים– האלמן/נה יקבלו 85% מהסכום והיתומים יקבלו 15% מהסכום. היה ובן הזוג אינו בחיים, יקבלו היתומים 100% מהפנסיה.

במסלול עתיר חיסכון– האלמן/נה יקבלו 20% מהסכום והיתומים יקבלו 15% מהסכום.

ישנת קרנות פנסיה, בהן חלוקת הכספים מתנהלת באופן שונה, ובמקרים מסויימים ניתנים אחוזים גבוהים גם לאלמן/נה, גם ליתומים וגם להורה הזכאי, אך יחד עם זאת כל פנסיית השארים לא תהיה מעל 120% מהסכום הכולל.

תקופת תשלומי פנסיית השארים

אלמן/נה– יקבלו תשלומים חודשיים של פנסיית שארים במהלך כל חייהם.

יתומים– יקבלו תשלומים חודשיים של פנסיית שארים עד שימלאו להם 21 שנים.

יתום נכה– יקבל תשלומים חודשיים של פנסיית שארים בכל התקופה בה הוא מוכר כיתום נכה.

מקרים מיוחדים בנוגע לפנסיית שארים

במידה ואין שארים, כספי של חיסכון פנסיוני מוחזרים לאנשים שהמבוטח מינה כמוטבים, בעודו בחיים. היה ואין מוטבים בתכנית, הכסף יועבר ליורשים החוקיים הקרובים ביותר.

גרוש/ה של המבוטח שנפטר לא יקבלו את פנסיית השארים, שכן הם אינם נחשבים בהגדרתם כאלמן/נה ואינם נכללים בשארים שהשאיר אחריו, אלא אם כן חברת הביטוח החליטה שיש בזכותם לקבל את סכומי הפנסייה. הכול תלוי בהחלטת קרן הפנסיה.

ויתור על פנסיית שארים

מבוטח בקרן פנסיה יכול לוותר על הפרשת כספים למען פנסיית שארים ולהתמקד בתכנית חיסכון לפרישה ולביטוח למקרה של נכות, במקרים הבאים:

* אין למבוטח שארים שישארו לאחר לכתו.

* כאשר אין למבוטח בן/בת זוג, אלא רק ילדים, ישנה אפשרות לוותר על הפרשת כספים לביטוח עבור בן/בת זוג.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים