פיקדונות בנקאיים משולבים

בעולם הבנקאי של פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון שלרוב מציע פשטות וביטחון כלכלי גבוהים המוצרים המגוונים ביותר והשונים ביותר מבין כל סוגי הפיקדונות הם כנראה פיקדונות משולבים שמציעים שילוב של כמה סוגי ריבית או הצמדה לאורך תקופת הפיקדון.

כך שיחד עם פיקדונות בנקאיים מובנים שכוללים מעקב אחרי מדדי מניות למשל, פיקדונות משולבים מציעים אפיק השקעה שהוא עדיין סולידי אך בעל פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר מאשר כל פיתרון אחר של פיקדון בנקאי.

פיקדון לתקופות של מעל שנה

פיקדונות משולבים הם לרוב מסלולי השקעה סולידיים לתקופות מעט ארוכות יותר מאשר פיקדונות בנקאיים רגילים שיכולים להיות גם לתקופות קצרות של שבוע, חודשים או אפילו מסלול יומי שמאפשר מימוש בכל יום.

פיקדונות משולבים יהיו במרבית הבנקים אפיקי השקעה של לפחות שנה ולרוב אף יותר, כאשר השילוב בין המסלולים השונים שנקבעו מראש בפיקדון מתחלקים כל אחד לחצי מהתקופה. לרוב פיקדונות משולבים כאלו יהיו לתקופות של בין שנתיים לארבע שנים.

מה הבנק משלב בפיקדונות משולבים

על מנת לגוון את כמות המוצרים הפיננסיים שהבנקים מציעים ללקוחותיהם וכדי לאפשר חיסכון באפיק השקעה סולידי ובטוח אך עדיין לקבל תשואות פוטנציאליות גבוהות יותר מפק"מ רגיל הומצאו פיקדונות משולבים והבנקים החלו בשיווקם לקהל הרחב.

כמעט כל המוצרים שמוגדרים פיקדונות משולבים מציעים שילוב של שני מסלולים לאורך תקופת הפיקדון בה הכסף סגור ולא ניתן למשיכה ללא קנסות, שילוב של כמות גדולה יותר של מסלולים באותו פיקדון תגרור תקופות פיקדון ארוכות וקושי עבור הלקוח לחשב את הריבית שמגיעה לו ולכן לא נפוץ לראות מוצרים אלו ובמרבית הבנקים הם אינם קיימים מעבר למתכונת המדוברת של שילוב שני מסלולים.

מה שמשלבים באותם פיקדונות משולבים הם אפיקי הריבית או ההצמדה, אם הפיקדון הוא לשנתיים אז בשנה הראשונה הריבית או ההצמדה יחושבו לפי פרמטר אחד ובשנה השנייה על פי פרמטר שני.

שילוב כזה מציע גיוון רחב יותר עבור הלקוח ואפשרות לרווחים גבוהים יותר במקרה של עליות בשני המישורים, לחלופין, ישנו סיכון גדול יותר כי חוסר הוודאות לגבי שני מסלולי ריבית או הצמדה הוא גדול יותר לעומת אחד בלבד.

פיקדונות משולבים – אפשרויות נפוצות

פיקדונות משולבים יהיו כמעט בכל המקרים פיקדונות שקליים שהבנקים מציעים, באופן כללי מדובר על מכשירים פיננסיים פחות נפוצים מאשר פיקדונות רגילים אך הם עדיין כלי השקעה מקובל ואטרקטיבי. האפשרויות הנפוצות של פיקדונות משולבים הן:

  • שילוב שקל ומדד: חצי מתקופת הפיקדון הקרן מוצמדת לשקל, לריבית בנק ישראל למשל ובחצי השני של הפיקדון הסכום מוצמד למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה.
  • ריבית קבועה וריבית פריים: חצי מתקופת הפיקדון הקרן נושאת ריבית קבועה (עם או בלי הצמדה למדד המחירים לצרכן) ובחצי השני של תקופת הפיקדון הקרן מוצמדת לריבית הפריים (ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע). במקרים רבים נהוג לתת בחצי השני של ריבית הפריים גם בונוס נוסף ככל שהתקופה ארוכה יותר.
  • מסלול פריים בלבד: במקרה זה של פיקדון משולב אין שילוב של מסלולי ריבית או הצמדה שונים אבל השוני לעומת פיקדון פריים רגיל הוא שהלקוח מקבל בונוס מעבר לריבית ככל שהוא אינו מושך את כספי הפיקדון לפני סיום התקופה שנקבעה מראש.
  • פיקדון דולר ושקל: אלו פיקדונות משולבים שמוצמדים בחלקם הראשון לשער הדולר או מטבע זר אחר (פיקדונות צמודי מט"ח) ובחלקם השני מחשבים את הריבית על פי ריבית שקלית קבועה ללא הצמדה או עם הצמדה למדד.

פיקדונות משולבים דורשים לרוב סכומי הפקדה גבוהים יחסית של כמה עשרות אלפי שקלים.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים