מיטבית עתודות קרנות פנסיה

חברת "כלל", אשר בבעלות איש העסקים נוחי דנקנר ובשליטה חלקית של בנק הפועלים, חולשת על תחומים פיננסיים רבים. אחד מהם הוא תחום הפנסיה, במסגרתו מציעה החברה שלל קרנות פנסיה וקופות גמל.

פעילותה של חברת כלל בתחום זה נעשית באמצעות חברת הבת "מיטבית עתודות", אשר מעניקה לציבור הרחב שתי קרנות פנסיה עיקריות, אשר מחזור הכספים שלהן עצום- כמו גם קהל הלקוחות. אולם, לפני שנגיע אליהן, חשוב להבין את מאפייני חברה פיננסית חשובה זו.

כיצד הוקמה מיטבית עתודות?

אם מדברים על קרנות פנסיה בישראל, כמעט בכל המקרים חוזרים אל שנת 1995. בשנה זו נערכה הרפורמה הראשונה בשוק הפנסיה הישראלי, במסגרתה הועברו מרבית קרנות הפנסיה מהבנקים הגדולים אל חברות הביטוח וגופים פיננסים אחרים.

החברה עליה אנחנו מדברים הוקמה בשנה זו בשם "מיטבית- חברה לניהול קרנות פנסיה", והייתה בידיה של הסתדרות העובדים. בשנת 2004, בה התחוללה הרפורמה השנייה במשק הפיננסי, עברה החברה לבעלותה של כלל.

בשלהי שנת 2005 רכשה לעצמה כלל ביטוח גם את קרן הפנסיה "עתודות", וזכתה בבעלות מלאה עליה. שנה לאחר מכן חל המיזוג בין שני הקרנות האמורות, וקרן הפנסיה מיטבית עתודות הגיחה אל אוויר העולם הכלכלי.

מיטבית עתודות כיום

בשנת 2010 שונה שמה העיקרי של החברה ל"כלל פנסיה וגמל בע'מ", וזאת לאחר מיזוגן של קרנות הגמל אל החברה. איך שלא נקרא לחברה, ברור לכל ייעודה המרכזי: החברה מנהלת את קרנות הפנסיה של קהל עמיתיה, ובכלל זה ההשקעות בכספי הפנסיה והשקעות ההון העצמי.

מעבר לקרנות הפנסיה, התחום העיקרי של עבודתה, מציעה החברה גם מגוון של קופות גמל הוניות, קופות גמל לפיצויים, קרנות השתלמות וכן הלאה.

הקרנות המוצעות לעמיתים

החברה מציעה כיום שתי קרנות פנסיה עיקריות למבוטחים של חברת כלל. הקרן הראשונה, "מיטבית עתודה מקיפה חדשה",  היא קרן פנסיה בסיסית ופשוטה. היא בנוייה בעיקרה על הפרשות חודשיות של העמית, שיחד עם התשואות שהיא צוברת ניתנות במקרים של יציאה לפנסיה, אובדן כושר עבודה וכן לשאירי העמית כאשר הוא נפטר.

קרן "מיטבית עתודות כללית משלימה" היא כבר קרן פנסיה רחבה הרבה יותר. היא מיועדת לאנשים המעוניינים לרכוש פנסיה באמצעות הפקדה חד פעמית של סכום, לאנשים המצטרפים לקרן בשלב מאוחר יחסית של חייהם, לבעלי הכנסה גבוהה המעוניינים להפקיד את יתרת השכר בקופת גמל משלימה, ועוד. ההתמקדות של קרן זו היא במקרה של פרישה מהעבודה ולא באובדן כושר עבודה או מוות.

יתרונות קרנות הפנסיה של מיטבית עתודות

אחת המעלות העיקריות של חברת מיטבית עתודות נוגעת לבסיס הכלכלי האיתן שעליו היא מושתתת. מחזור הכספים השנתי של החברה עומד על כ-46 מיליארד ש'ח וקהל לקוחותיה בתוכניות חיסכון שונות עומד על כמיליון. אלה מתחלקים ללקוחות פרטיים, חברות במשק הישראלי, מוסדות ציבור ועוד.

החברה מתאפיינת בפעילות פיננסית יעילה, אשר משמעותה עבור הלקוח היא אחת: קבלה של תשואות נאות בהחלט על כל קרן. בהקשר הזה, ניתן להזכיר את העובדה שבמהלך השנים 2009-2010 הניבה החברה את התשואות הגבוהות ביותר במשק האמור, וכן שהיא מדורגת בשלושת המקומות הראשוניים כאשר אנו מסתכלים על תקופה של כחמש שנים.

חברת מיטבית עתודות מאפשרת להתאים את קרנות הפנסיה באופן אישי, בהתאם למאפייניו של העמית, תנאי העסקתו, רמת הסיכון שהוא מעוניין לקחת, המשקל היחסי שברצונו להעניק לכל גורם, ועוד. באמצעות המומחים אשר חולשים על כל אחד מסניפי החברה, יכול האדם להתאים לעצמו את הקרן באופן מוחלט, כך שתמלא את צרכיו על הצד הטוב ביותר.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים