לחסוך בבנק

תכניות חיסכון ופיקדונות שמציעים לנו הבנקים השונים כנראה לא יהפכו אותנו לעשירים במידה ולא היינו כאלה בטרם הפקדנו את הכסף.

התשואה על הכסף שאנו מפקידים בחסכונות בנקאיים ותכניות חיסכון עומדת לרוב על אחוזים בודדים עבור תכניות חיסכון לטווח בינוני עד ארוך ולתשואה שלעיתים נמוכה מאחוז כאשר מדובר בפיקדון קצר מועד.

אז למה כדאי לנו להפקיד כספים בפיקדונות ולתכניות חיסכון בנקאיות? הבנקים אמורים להיות הגופים הפיננסים החזקים בשוק, לכן התשואה שנקבל על הכספים שנשקיע בבנק מתקבלת תוך לקיחת סיכון מינימאלי, עבור משקיע שרוצה להיות בטוח בקבלת כספו בחזרה עדיף להימנע מהשקעה בשוק ההון וללכת על האופציה הבטוחה.

בנוסף, מציעים הבנקים תכניות חיסכון ופיקדונות קצרי מועד רבים אשר נותנים תשואה מינימאלית, אך גם תשואה זו עדיפה על השארת הכסף בחשבון העו"ש ללא שהוא צובר כלל ריבית.

מה ההבדל בין אפיקי החיסכון השונים שמציעים הבנקים?

אפיקי החיסכון הבנקאיים מסווגים על פי מספר קטגוריות. כגון טווח ההשקעה, גובה ההשקעה, תחנות היציאה ומסלול הריבית:

  • משך התכנית: הבנק בעצם משלם לנו עבור הזכות להשתמש בכסף שאנו מפקידים אצלו, על מנת שיוכל לממן את החזרי הריבית (ואת הרווח העצמי) הבנק לוקח את הכספים שלנו ומשקיע אותם בעצמו באפיקים רווחיים יותר. לכן ככל שנסכים לספק לבנק מרווח נשימה גדול יותר, כלומר תכנית חיסכון לטווח ארוך יותר, כך יזכה אותנו בריבית גבוהה יותר. פיקדונות יומיים (פר"י) או פיקדונות קצרי מועד (פק"מ). הריבית עבור פיקדונות היא נמוכה מאוד, אולם, בתכניות חיסכון לטווחים של מעל ל-5 שנים ניתן למצוא שיעורי ריבית שמגיעים עד ל-10% בכל שנה.
  • מסלול הריבית: קיימות מספר אפשרויות לקביעת אופי החזר הריבית. ניתן להצמיד את הכספים למדד המחירים לצרכן, המטרה של הפקדה זו היא לשמור על ערכו הריאלי של הכסף ולא לפגוע בגובה הריבית במקרה ששיעור האינפלציה עולה. ניתן להצמיד את החיסכון לריבית הפריים של בנק ישראל (ריבית משתנה) או לקבוע גובה ריבית מסוים לאורך כל תקופת החיסכון (ריבית קבועה).

ניתן להצמיד את החיסכון למטבעות חוץ שונים או לבחור במסלול ללא הצמדה כלל. בנוסף לכך ניתן לבחור במסלול בפיקדון מובנה המשקלל את מסלולי הריבית באופנים שונים.

בעת בחירת מסלול הריבית יש להבין את המשמעות בכל אחת מהאפשרויות, במידה ונבחר שלא להצמיד את החיסכון, אנו עשויים להרוויח ריבית גבוהה יותר, אך להיפגע במידה והאינפלציה תעלה. הצמדת הפיקדון למטבע חוץ תהיה רווחית כאשר אנו צופים עלייה בערך המטבע לעומת השקל.

  • תחנות יציאה: על האפשרות למשוך את הכסף שהפקדנו במועדים קרובים ורבים יותר, נשלם בהורדת הריבית שנקבל עבור הכסף. ככל שתכנית החיסכון שלנו מציעה לנו יותר תחנות יציאה וטווח זמן קרוב יותר מיום פתיחת החיסכון- כך התכנית משתלמת יותר עבורנו וסביר שהריבית שנקבל עבורה תרד. בעת פתיחת תכנית חיסכון או הפקדה בפיקדון שיקלי קצר מועד, רצוי לבדוק מהן תחנות היציאה והאם יש אפשרות לשבור את הפיקדון. לעיתים שבירת הפיקדון תלווה בקנס ולעיתים לא תהיה אפשרות למשוך את הכספים לפני המועד הנקוב (דוגמת הפיקדונות קצרי המועד).
  • גובה החיסכון: בדיוק כמו בטווח החיסכון, גם הגדלת גובה החיסכון תפצה אותנו בתכניות חיסכון המציעות שיעורי ריבית גבוהים יותר. בניגוד לפיקדונות קצרי המועד המאפשרים לנו הפקדה של סכום התחלתי נמוך, ישנן תכנית חיסכון רבות הפתוחות רק עבור המעבירים של סכום התחלתי מינימאלי או עבור הפקדה תקופתית של סכום מסוים.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים