הלמן אלדובי

שוק הפנסיה הישראלי כולל מספר רב של קרנות פנסיה. מרביתן שייכות לחברות ביטוח או גופי השקעות בקנה מידה גדול. אולם, בנוף הפיננסי הישראלי ניתן למצוא גם מספר חברות פרטיות. החלוצה בתחום היא "הלמן אלדובי קרנות פנסיה", החברה הפרטית הראשונה שהוקמה כדי לעסוק בענף זה בישראל.

ההיסטוריה של הלמן אלדובי קרנות פנסיה מתחילה ב-1995. בשנה זו, אורי אלדובי ורוני הלמן, שני כלכלנים הבקיאים בשוק ההון והפנסיה, הקימו חברה צעירה בעלת חזון ייחודי: לאפשר לעמיתיה מסלולי השקעה ייחודיים, המניבים תמורות גבוהות בהחלט.

פעילותה של הקרן באופן פרטי, במובן הזה, מסייעת לדאגה הגוברת לרווחת העמיתים, מאחר ומנהליה לא נתקלים בשיקולים כלכליים זרים בעבודתם.

אודות הלמן אלדובי קרנות פנסיה

כיום, קהל העמיתים של הלמן אלדובי עומד על כרבע מיליון איש, והיקף נכסיה נמדד בכ-7 מיליארד ש'ח. החברה מציעה לעמיתיה מגוון פתרונות בתחום חיסכון פנסיוני הקצר והארוך, אשר מאפשרים התאמה אישית וגמישות מקסימלית.

חלק נרחב בפעילותיה של הקרן נוגע לעובדי המדינה. החל משנת 2008, בה רכשה החברה קופות גמל של עובדי מדינה מבנק יהב, מנהלת הקבוצה אלפי תיקים של עובדי מדינה, אנשי כוחות הביטחון, עובדי המגזר הציבורי וכן הלאה.

כל פעילותה של החברה מאושרת ומפוקחת על ידי משרד האוצר וכן האגף לפיקוח על התחום האמור.

מגוון מסלולים וקרנות

פעילותה של הלמן אלדובי קרנות פנסיה נעשית בעיקרה באמצעות שלוש חברות בת, בתחומי קופות הגמל והפנסיה, קרנות השתלמות לשכירים או לעצאיים, קרנות נאמנות בארץ ובחו'ל (להשקעות בטווח בינוני או ארוך) ותיקי ההשקעות הפרטיים, אשר אפשריים בכל בנק.

בתחום הפנסיה, מציעה החברה שתי קרנות עיקריות. הראשונה, קרן הפנסיה המקיפה, מאפשרת לעמית לחסוך כספים לקצבת הזקנה שלו. כספים אלה ימוממשו במקרים של פרישה מהעבודה עקב יציאה לגיל הפנסיה, מקרים של אובדן כושר עבודה וכן כאשר העמית יעבור לעולם הבא- אז תוענק הקצבה לשאיריו של המנוח. באמצעות הקרן יכול העמית לבחור, בהתאם לגילו, למאפייני עבודתו ולרצונותיו, את אפשרויות החיסכון והתשואה.

קרן הפנסיה הכללית אינה טומנת בחובה מרכיבים ביטוחיים כלשהם (אובדן כושר עבודה או מוות), אלא מתמקדת אך ורק בהיבט החסכוני. הקרן מאפשרת לעמית להפקיד באופן חד פעמי סכומים גבוהים, אשר חורגים מעבר לתקרת ההפרשה לשכירים, או במצב של קבלת סכום גבוה באופן חד פעמי. את הסכומים ניתן לקבל מדי חודש, או בתשואה חד פעמית.

קרנות פנסיה לכל טווח

הלמן אלדובי קרנות פנסיה מציעה לעמיתיה השקעות לטווחים שונים, המשפיעות על רמת ההשקעה והסיכון. כך, למשל, המסלול ארוך הטווח מיועד לצעירים מתחת לגיל 35 (או לכל הפחות למעוניינים בחיסכון ארוך טווח), המעוניינים בהשקעה ברמת סיכון גבוהה.

המסלול הבינוני כבר כולל רמת סיכון נמוכה יותר, בעוד המסלול הקצר מאפשר חיסכון של עד חמש שנים. עיקר ההשקעות במסלול זו הוא באגרות חוב ממשלתיות, המניבות השקעה סולידית ברמת סיכון מינימלית.

ייחודה של הלמן אלדובי קרנות פנסיה

הלמן אלדובי קרנות פנסיה מציעה ללקוחותיה מספר אפשרויות הנדירות בהחלט בנוף הפנסיה הישראלי. ראשית, המדובר הוא בקרן היחידה בישראל אשר מאפשרת לעמיתיה לבחור במסלול פרישה קבוע לפנסיה, כך שאינו מושפע מהתנודות החוזרות ונשנות בשוק ההון. כתוצאה מכך, מובטחים לו יציבות ומינימום סיכונים.

מלבד זאת, נבדלת החברה במגוון אפשרויות ההשקעה. זאת בדמות מסלולי השקעה מרובים, באמצעותם יכול העמית להחליט על אופי ההשקעה, הטווח הרצוי לו ועוד. אנשי החברה מעניקים לעמיתיה ייעוץ מרובה, בין היתר באמצעות פגישות ליווי, פגישות אישיות, מוקדי השירות, ימי העיון וכן הלאה.

אתר "קופת חיסכון – פורטל השקעות, קרנות, פנסיה" הוקם במטרה להעניק לגולשים מידע מקיף ואיכותי בכל הנוגע לחיסכון והשקעות. 

תוכן עניינים